Mermerin Ekolojik İzi

BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmaları gerekmektedir.

2. Yarışmaya katılacak öğrencilerin www.mermerinekolojikizi.com adresi üzerinden başvuru katılım formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

3. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yukarıda “Yarışmacılardan İstenilen Belgeler” kısmındaki belirtilmiş belgeleri eksiksiz sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yarışma şartnamesini okumuş olmaları beklenmektedir.

5. Yarışmanın ilk aşamasında konuya dair getirilen yaklaşımın yarışmacının kurguladığı temsil/temsiller (kolajlar, diyagramlar, aksonometrik vb.) ile ifade edilmesi beklenmektedir. İlk aşama 48 saatlik bir süreyi kapsar. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında bu aşamayı geçmeye hak kazanan 15 yarışmacı, yarışmanın ikinci aşamasına geçmeye hak kazanmış olur.

6. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yarışma dahilinde yapılacak workshopa fiziki olarak katılmaları tavsiye edilir.

7. Yarışmanın 2. aşamasında gerçekleşecek olan fabrika ve ocak gezisine yarışmacıların fiziki katılımı zorunlu değildir; tavsiye edilir.

8. Yarışmaya katılacak öğrencilerin www.mermerinekolojikizi.com üzerinden yapılacak duyuruları ve kayıt olurken ibraz ettikleri mail üzerinden gelecek yarışma maillerini takip etmeleri beklenmektedir.

9. 2023 yılında mezun olmuş öğrenciler yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak öğrencilerin lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

10. Yarışmaya katılacak her projenin özgün olması; daha önce başka hiçbir yerde yayınlanmamış, başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.

11. Yarışmaya katılacak öğrencilerin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım, Heykel bölümü öğrencisi olması gerekmektedir.

12. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

13. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanunu’nun hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin Ece Mermer tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır.

14. Yarışmaya, jüri üyesi 1’nci derece yakını olan kişiler katılamaz.

15. Proje ve yarışma esaslarının eksiksiz yerine getirilmesi için Şartname’nin dikkatlice okunmuş olması gerekir.

Diskalifiye Edilmeye Sebep Olacak Durumlar

1. Yarışmaya katılan öğrencilerin jüri üyeleri ile doğrudan temasa geçmesi durumunda;

2. Şartnamede belirtilmiş olan tüm esas ve koşulların yerine getirilmemesi durumunda;

3. Sistem tarafından verilen rumuz yerine proje paftasında isim-soyisim okul ismi gibi bilgilerin verilmesi durumunda;

4. Yarışmaya katılan projenin özgün olmaması veya daha önce bir yerde yayınlanmış olması durumunda, bu konunun ispatı yapıldığında yarışmaya katılan öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır ve projesi yarışmadan diskalifiye edilir.

Yarışma Takvimi

26 Ocak 2024- Yarışmanın İlanı

26 Ocak 2024- Başvuruların Açılması

4 Şubat 2024- Soru Sorma Son Tarih

7 Şubat 2024- Soruların Yanıtlanması

16 Şubat 2024- Başvuruların Tamamlanması saat 23.59

17-18 Şubat 2024- Workshop Günü - Istanbul Levent Ece Mermer

1 Mart 2024- İlk Aşamanın Sonuçlarının İlanı

14-15 Mart 2024- Yarışmanın 2. Aşaması- Honaz Denizli Fabrika Gezisi

22 Mart 2024- Yarışmanın 2. Aşamasının Tamamlanması

Nisan 2024- Yarışma Sonuçlarının Açıklanması